Składy Ladies League 9


pick player team
1 31.Agnieszka Spangenberg PHI
2 28.Magdalena Kulińska CHI
3 6.Inga Korczak DEN
4 9.Karolina Rybkowska BRO
5 7.Aneta Supeł LOS
6 20.Milena Czekaj BOS
7 5.Blanka Bernat PHI
8 16.Paulina Bukowska CHI
9 1.Olga Składanek DEN
10 12.Karolina Krawczyk PHI
11 27.Zuzanna Roszczyk PHI
12 8.Patrycja Wróbel BRO
13 2.Magdalena Ślusiewicz CHI
14 22.Agnieszka Jędrzejewska LOS
15 25.Katarzyna Orzel PHI
16 18.Julia Gralec DEN
17 23.Malgorzata Biedronska PHI
18 13.Agnieszka Kościesza BOS
19 24.Amanda Wrębiak PHI
20 3.Zofia Ponulak PHI
21 11.Maja Złotowska LOS
22 17.Wiktoria Kosior CHI
23 26.Sylwia Swat PHI
24 29.Aleksandra Ciechomska PHI
25 21.Joanna Bondarowska BOS